Υπολογισμός της πιθανής ημερομηνίας του τοκετού

Ημερομηνία της πρώτης μέρας της τελευταίας σας περιόδου
(Έτος/μήνας/ημέρα)
Πιθανή ημερομηνία *

*Ημερομηνία είναι ενδεικτική και δεν πρέπει να θεωρηθεί απόλυτα ακριβής.