ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Μοναδική αλλαγή είναι στην ώρα των μαθημάτων: Διοίκηση και Οικονομία Νοσηλευτικών Μονάδων και Αρχές Παθολογίας – Νοσολογίας (μεταξύ τους)