Διακοπή μαθημάτων στα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας λόγω εκλογών

Διακοπή μαθημάτων στα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας λόγω εκλογών