Αξιολόγηση των δομών του ΤΕΙ Δ.Μ. από τους υποψήφιους πτυχιούχους

Αξιολόγηση των δομών του ΤΕΙ Δ.Μ. από τους υποψήφιους πτυχιούχους

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του, θα θέλαμε να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο αξιολόγησης που αφορά στην παροχή των υπηρεσιών που έχετε λάβει.

Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο μέχρι και τις 10/6/2018

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο ΕΔΩ